Poszerzenie pola walki

Banasiak
/

1.

Okładka numeru „Krytyki Politycznej”, w którym Artur Żmijewski opublikował manifest „Stosowane sztuki społeczne”.

Artur Żmijewski zdaje się być doskonale świadomy sytuacji, w jakiej znalazł się krytyczny nurt sztuki: "Aktualnie mamy taki moment, kiedy twarde strategie sztuki krytycznej znaturalizowały się, przybierając aksamitną, subtelną formę. Płynnie weszły w relację odpowiedniości wobec instytucjonalnego i komercyjnego obiegu sztuki. Jesteśmy w momencie /małej stabilizacji/, co wyraża się w akademizacji sztuki" [1].


Ciąg dalszy na http://www.obieg.pl